SamtalsCoachomaten Politikerveckan Järva

SamtalsCoachomaten Strategi för ungas hälsa Ungt Perspektiv Lotte Johansson Politikerveckan Järva Almedalen8-11 tim om dagen tillbringar barn i skola och på fritids, 7 tim i snitt per dag bakom en
skärm, samtidigt har gränserna mellan ungas uppfattning om den fysiska världen och den på internet suddats ut medan en merpart av vuxna fortsatt tror att barn kan skilja på vad som är vad. Redan 2008 släppte Medierådet en rapport som visar att unga mår dåligt av allt grovt våld som sköljer över de. Av anmälda brott på internet läggs 96 % ner. Folkhälsomyndighetens rapport bland 16-29 åringar visar att 40 % varit med om en sexuell handling mot sin vilja, varav tjejer 54 % och killar 27%. En tredjedel efterlyser kunskap om hur man får en relation att fungera. I storstäderna har en av tre unga separerade föräldrar. Vi vuxna behöver fundera över vilka budskap unga matas med idag och hur vi själva kan bidra i arbetat med att skapa mer balans i ungas liv, inte mindre. Det gäller både dig som är förälder och du som på något sätt påverkar unga i ditt arbete eller beslutsfattande. Vem och vad lär barn och unga egentligen om relationer när skolan fokuserar på teoretisk undervisning, fritids skär ned med 2/3 från åk 4, vi föräldrar är borta från barnen större delen av tiden och våra far- och morföräldrar bor långt bort. Vi behöver arbeta tillsammans för att vända tåget av den nedåtgående spiralen av ungas ohälsa som börjar i samband med tonåren.

I de relationsskapande samtal och aktiviteter jag arbetat med och utbildat i, kan unga enskilt och i grupp praktisera strategier de kan använda på daglig basis för att möta t ex. stress, skärmberoende, fysisk inaktivitet och aggressioner. Med utgångspunkt i ungas egen vardag, engagerad skolpersonal och en av Sveriges ledande experter inom ungas psykiska hälsa, Sven Bremberg, finns den validerade och licensfria metoden ”Du Bestämmer” som 35 niondeklassare varit med och utvecklat.

Nu testkör jag en SamtalsCoachomat under Järva Politikervecka på Spånga IP 10-17 juni samt under Almedalsveckan 2-9 juli, för att hitta samverkanspartners, finansiering och för att sprida strategin. SamtalsCoachomaten kan du redan nu boka till valfritt kommuntorg, strand, skola och/eller fritidsgård, men dyker gärna spontant upp även på festivaler, event och andra platser.

En SamtalsCoachomat fungerar ungefär som när människor förr gick till kyrkan för att bikta sig, Här gör vi det med tidens anda, där gästerna delar med sig av livstilsrelaterade dilemman och SamtalsCoachomaten ställer frågor som gör att de unga kan komma fram till en lösning”

Vilka är utmaningarna, hur bemöter vi unga, och hur kan vi alla bidra till att så många unga som möjlighet får tillgång till strategin. Hur gör man för att implementera hela eller delar av den i ordinarie verksamheter på rätt sätt? Jag utmanar nu dig, ditt företag, din organisation att komma förbi och samtala om vilka utmaningar vi står inför och se hur jag lyckats lösa de när jag arbetat med strategin. Gå även in på MYNTKARTAN.SE och ta dig sedan till en av platserna för att sätta in de mynt och sedlar du har som 1 juli blir värdelösa, samtidigt passar du på att göra en valfri insättning av den summan till SamtalsCoachomaten för att SamtalsCoachomaten ska kunna besöka de platser som har störst behov. Vill du samtidigt ge bort ett besök till någon specifik går det förstås bra. En långt bättre idé än att bara låta pengarna ligga till ingen nytta (1 miljard enligt beräkning). Behovet av samtal och vägledning bland unga och de som arbetar med unga är stort och resurserna för detta små.

Jag är utbildad coach och metoden Du Bestämmer, är utvecklad tillsammans med 35 niondeklassare. Den är licensfri och utvärderad. Jag har själv arbetat konkret med metoden både med högstadie- och gymnasieelever. I löpet av 15-60 min kan jag ge unga nya verktyg de kan använda sig av på daglig basis. Unga efterlyser fler vuxna som visar vägen, att det är okej att misslyckas och att det finns lösningar för att komma tillbaka. Vill du att jag utbildar i metoden, hör av dig. Det behövs fler med denna kunskap.

I följande länk kan du höra några interaktiva samtal  jag spelat in som berör unga,
om det hårda klimatet och om ungas behov av förebilder – Hungergames IRL, Burning Man och Creatives Social Responsibility.

POLITIKERVECKAN JÄRVA 10-15 juni kl. 14-20, Järva IP

ALMEDALEN  Initiativ Samutveckling torsdag 6 juli kl. 12-13.30 + kl. 15-16 i Krukmakarenshus

Mer om metoden Du Bestämmer

Håll SamtalsCoachomaten igång, Swicha din del nu: 070 798 44 29

Mitt strå till stacken

Hans Bonton Lindström

Teckning av Hans Bonton Lindström

I Schweiz kan vem som helst skapa en nationell folkomröstning om ändringar i grundlagen genom att samla in 100 000 underskrifter inom en 18 månaders period. Det kan göras i pappersform eller via nätet. Det senaste initiativet handlade om huruvida Schweiz skulle lägga 23 miljarder på svenska JAS stridsplan eller inte. Schweiz folk röstade emot parlamentets beslut. För att de hellre ville investera pengarna i infrastruktur som skola och annan verksamhet än att lägga de på stridsflyg som fortfarande är under utveckling. Jag minns när våra svenska politiker för mindre än ett år sedan tog plats i svenska morgonsoffor, överseende log de mot journalisterna och vägrade ta till sig att JAS affären faktiskt kunde stoppas om Schweiz medborgare så valde i en folkomröstning. Kanske är det så att det är svårt för svenska politiker att förstå att ett annat lands medborgare faktiskt har andra reella demokratiska verktyg än vad de givit sina egna medborgare. Verktyg som gör att folkomröstningar som initierats av folket, om de vinner faktiskt blir beslutande. Inte som i Sverige – endast vägledande och därmed kan köras över oavsett om de enda som röstat emot hela Sveriges befolkning består av just den lilla grupp som sitter och tar besluten.

3 juni startar ett nytt initiativ om en monetär reform i SchweizVOLLEGELD. Det handlar om att det behövs en ändring i grundlagen för att kunna etablera schweiziska centralbanken som den enda institution som tillåts att skapa pengar i form av mynt, sedlar och även banktillgodohavanden. De flesta vet inte ens om att de inte längre lånar pengar som andra satt in eller att digital valuta idag skapas genom att privata banker skapar nya lån av valuta som inte finns. De internationella privata storbankerna har i snitt ett par procent i likvida medel medan svenska banker har lite mer. Försök att låna pengar till bostad eller för att starta ett företag av bankerna på de premisserna. Allt fler reser frågan varför samma privata aktieägare som delar på de gigantiska vinstutdelningar som för tiden råder i privata banker är desamma som bara riskerar att förlora 5 % tack vare den statliga bankgarantin när banken går omkull. Att dagens ekonomi bygger på spekulation istället för produktion har gjort att västvärldens infrastruktur är eftersatt, att svenska hushåll är högt belånade och att europeiska staters skulder är mer än 5-10 gånger större än inkomsterna. I Europa har många länder passerat en skuldnivå på 90 % av BNP. Om vi tittar på USAs totala skuld så har den från 60-talet ökat från 1000 miljarder till 56 000 miljarder dollar.

Om MoMo som håller i namninsamlingen lyckas samla in 100 000 underskrifter i tid kommer det att hållas en folkomröstning i Schweiz. Det innebär som under alla folkomröstningar i Schweiz att alla seriösa schweiziska medier kommer att diskutera frågan och samtliga politiker förväntas ha en åsikt om debatten. Schweiziska folkomröstningar brukar rapporteras i seriösa tidningar över hela Europa. Det är därför troligt att även utanför Schweiz kommer ekonomer, politiker, centralbankschefer och folk i allmänhet i stor utsträckning att diskutera frågorna eftersom de berör oss alla. Efter denna folkomröstning, oavsett resultat kommer alla vuxna i Schweiz att ha stött på argumenten för och emot en monetär reform. Det här är frågor vi alla behöver diskutera och kan jämföras med EUs sätt att hantera frågor. Johan Norberg skriver i sin kolumn i Metro om Jean-Claude Junckers uttalande (kandidat till kommissionsordförande för den största partigruppen, konservativa EPP) om hur de arbetar i EU.

”Vi bestämmer någonting, låter det ligga ett tag och väntar och ser vad som händer. Om ingen protesterar, av det enkla skälet att de flesta inte vet vad som har blivit beslutat, så fortsätter vi, steg för steg, tills det inte finns någon återvändo.” Nyligen hävdade han att EU:s impopulära ekonomiska politik, med bailouts och centraliserad finanspolitik, bör slås fast i ”mörka, hemliga rum”

Vår svenska  offentlighetsprincip är till för att man ska kunna granska makt och förvaltning. Sedan 2009 har 69 inskränkningar gjorts i sekretesslagen och sedan årsskiftet räcker det enligt miljöpartisten Peter Eriksson med att ett enda land i EU kräver sekretess för att Sverige ska tvingas hemligstämpla information för att överhuvudtaget få vara med i samarbetet. En vecka innan det klubbades vaknade svensk media som till större delen ägs av Bonnierkoncernen och då av Peter Eriksson. Vänstern satte sig emot men övriga partier la sig flata. Ni som tror att det hjälper att rösta på ett annat block än det som nu regerar kan ta med i åtanke att politiker som Klas Eklund, tidigare rådgivare åt Olof Palme och Kjell Olof Feldt sedan länge är chefsekonom på SEB och Thomas Östros, tidigare minister och ekonomipolitisk talesman, numera är vd för den svenska bankföreningen. Dokumentärfilmen som SVT varit med och finansierat visar mycket mer än så här. Dock har SVT beslutat att den inte får visas före valet. En analys om hur det egentligen står till med banksektorn är andra saker som skjutits på till efter valet.

De här är grundläggande frågor som påverkar vår infrastruktur och är det som gör att jag väljer att stötta den direktdemokratiska rörelse som kämpar för allmän rösträtt i sakfrågor året om. Jag vill att elpriset inte ska vara beroende av huruvida vi är bra på att spekulera eller inte, att tågen ska rulla, att min mamma som slitit på fabriksgolvet ska ha den pension hon förtjänat, att alla barn ges samma möjligheter att lära det de behöver i skola och på fritid, att alla när de går ut skolan har den information och de verktyg de behöver för att utöva grundläggande demokratiska rättigheter och att detsamma ges till de som aldrig fått de.

Direktdemokratin är på stark frammarsch i världen och kan ses som ett vaccin mot de extrema vindar som blåser, oavsett om de kommer från extremhögern, extremvänstern eller utifrån religiösa fanatiker. Jag har själv valt att bidra till stacken genom ett förslag att utveckla biblioteket där jag bor till ett demokraticenter och att under politikerveckan i Almedalen göra det jag är bra på för att lyfta fram Föreningen för direktdemokrati (FFDD) som arbetar för just detta. Varje eftermiddag kommer vi under en timme att interagera med dig som passerar. Oavsett vilket parti du tillhör eller inte, oavsett vilken organisation du tillhör eller inte hoppas vi att du kommer att öppna dina ögon och engagera dig för allmän rösträtt i sakfrågor. Samtliga av oss gör det här ideellt, för att vi precis som Schweizarna ska kunna vara med och besluta om vart skattemedel ska gå och hur våra gemensamma investeringar ska förvaltas.

Det behövs många människor ute på gatorna och på nätet som förklarar vad det handlar om och för att samla in de namnunderskrifter som krävs för att få till stånd en folkomröstning som nu om en monetär reform. Nästan inga schweiziska initiativ har varit framgångsrika med mindre än 500 000 schweizerfranc i ryggen. MoMo (Monetäre Modernisierung) har nu drygt 200 000 franc i donationer. Vill du stötta Schweiz initiativ ekonomiskt kan du göra detta genom att donera. Pengarna behövs för att betala två personer på heltid för att samordna kampanjen, för att täcka kostnader för att få underskrifter validerade, för kampanjmaterial, distribution och så vidare.

Här kan du själv starta ett initiativ med hjälp av digital teknik på EU nivå eller stötta ett som redan finns.

Andreas Cervenka (författare, krönikör, ekonomijournalist på SvD förklarar på ett tydligt sätt hur det monetära systemet förändrats och vad som felar. Positiva pengar likaså.