Mobila Samtals Coachomaten

Vad behöver du göra plats för ? Samtals Coachomaten – verktyget som bygger på forskningsmodellen ”Du bestämmer”, synliggör snabbt hur mycket tid vi lägger på saker som inte ger välmående och hur vi kan ta ansvar för en förändring mot mer konstruktivare vanor – som social samvaro för mer livsglädje.

Tillsammans skapar vi förutsättningar för mer av det vi behöver och kapar av det vi vill ha mindre av. Några återkommande önskemål är till exempel mindre tid med mobilen till förmån för mer tid med familjen, vänner irl, andra aktiviteter än bakom skärmen, kärlek, glädje och hållbara relationer. Mina favoriter hör till pojken som pekade på kakan för sömn och sa till sin mamma att det behövde hon mer av. För även om vår livsstil i allra högsta grad påverkar barn och unga är det inget vi vanligen tar oss tid att samtala om.

Samtals Coachomaten attraherar, lyfter frågor, öppnar upp och engagerar genom att praktisera förändringsverktyg på öppna platser som torget, festivaler, evenemang, konferenser men också vid andra mötesplatser eller som elev- och personalvård. Agila Samtals Coachomaten praktiseras utifrån rådande förutsättningar och hittar alltid ett sätt att verka på den befintliga platsen och med människorna där – som med gatukrita i Almedalen, på torget i ett utsatt område, från en scen, i ett köpcenter, på en vägg, ett fönster eller på det mobila specialdesignade ”asfaltgolvet” jag konstruerat för inomhusbruk.

Utgångspunkten för det universella förändringsverktyget Samtals Coachomaten, är den forskningsbaserade metoden Du Bestämmer. Jag har valt att lyfta ut några av förändringsverktygen för att det behövs en kort och kärnfull version som på öppna platser snabbt kan hjälpa oss att balansera arbete/studier, sömn och fritid. Egentligen finns ingen utmaning som är för liten eller för stor. Tricket är att låta oss inspireras av varandra.

COACHOMATEN.SE