Vad behöver du göra plats för ?

Universella Street-talk-verktyget Coachomaten synliggör snabbt hur mycket tid vi lägger på saker som inte leder någonstans och hur vi snabbt kan ta ansvar för en förändring.

I takt med de utmaningar och vägar till lösningar som växer fram på marken/väggen/filmduken/fönstret, i denna interaktiva grupp-coaching, blir igenkänningsfaktorn, dess styrka. Med er hem har ni ett verktyg som kan användas på vardaglig basis. Fungerar lika bra som individuell coachning.

Varje bokad förändringsföreläsning inkluderar en fri Street talk-workshop på valfri plats. På så sätt blir Coachomaten ett verktyg som gagnar klimatet för såväl företag som unga i närområdet.
Hur Street talk coaching kan gå till ser du i två minuters filmen.
Inom kort kommer vårens fasta event tider utomhus.

#Coachomaten bygger på en forskningsmodell.
Obs! Webbsidan coachomaten.se är under rekonstruktion, å k när den finns tillgänglig. Kontakta mig på 070 798 44 29 eller i formuläret nedan. Skriv in Coachomaten i sökrutan uppe i hörnet för att läsa om Coachomatens olika möten. Fler bilder hittar du på Insta.