Börja skola på Malta

Mosta Boy´s secondary

 

 

 

 

 

 

 

 

Det känns som om vi går i en evighet för att ta oss runt de jättelika inhägnade byggnaderna för att nå Mosta Boy´s Secondary schools enda öppna ingång. Högstadieskolan byggdes för två år sedan och rymmer runt 800 elever fördelat på Form 1-5 (motsvarar åk 6-10). I år var första gången de hade en egen introduktionsdag för Form 1 som motsvarar vår åk 6. Runt 50 killar i 10-11-års åldern fördelade på 7-8 klasser ska göra sitt första av fem år på högstadiet. De första tre lektionerna tillbringas med klassläraren. Under tre veckor hjälper elevassistenter sedan nya elever mellan olika lektionssalar, placerade i olika block som delas med de äldre eleverna. De som behöver får ytterligare assistans en period mellan blocken. Diskussioner pågår att omorganisera skolorna från dagens Primary schools (5-10 åringar) och Secondary shools (11-16 åringar) med en Middleschool för 10-11 åringar.

Pembroke Girl´s secondary school har Form 1 en egen del för sina lektionssalar men så blir de också första årskursen ut i den statliga skolan där tjejer och killar kommer att gå tillsammans även på högstadiet. Första veckan i oktober börjar skolan efter tre månaders sommarlov och då ska ny utrustning vara på plats, de gamla slitna salarna renoverade och målade, likaså skolgårdarna. Form 1 får förmodligen en egen del av skolgården, enligt Pembrokes rektor får de hur det än blir ändå vara på övriga delar av skolans område. Mosta Boy´s secondary har även de diskuterat att mixa tjejer och killar. Till hösten hinner de enligt Form 1´s assistent head inte förbereda för detta. Skolorna får själva välja hur de vill göra. Att bara ta in hälften tjejer i Form 1 klasserna skulle ge runt 75 tjejer av skolans drygt 800 elever. Oooh Madonna säger en pojkes mamma som inte tror att det är en bra idé att blanda hormon stinna killar med tjejer. Hon tror inte ens det är en bra idé att göra det omvända vilket blir situationen på det som till nu var Pembroke´s Girl secondary.

I oktober ska den nya timplanen sjösättas. Den gör att 20% av lektionstiden kan ägnas åt de ämnen eleverna behöver jobba mest med. Tanken är att säkerställa att de förses med grundläggande färdigheter på vägen till ett livslångt lärande. De skolor som drivs av kyrkan, internationella (alla ämnen på engelska) eller andra fristående skolor kan själva bestämma om de vill anta systemet. Mer än 30% av Maltas elever går i  skolor som finansieras med hjälp av donationer och/eller avgifter. Maltesiska föräldrar med inkomster så låga som 16 000 kr / mån kan lägga så mycket som en fjärdedel av sina inkomster på skolavgifter och staten bidra i form av skattelättnader. Skola på Malta anses som något väldigt viktigt alla vill prioritera ändå toppar Malta ligan i Europa med sina 30 % när det gäller elever som inte avslutar högstadiet med tillräckligt bra betyg för att kunna läsa vidare.

Den nya skolplanen grupperar de konventionella ämnena till åtta lärande områden för att säkerställa enhetlig utbildning. Dessa områden är språk, matematik, naturvetenskap och teknik, hälsa och idrott, religiös och etik utbildning, utbildning för demokrati (t.ex. samhällskunskap, miljöstudier), humaniora (historia, geografi) samt visuell / scenkonst (konst, musik, drama, dans). Ramverket identifierar sedan ämnes övergripande teman som bör finnas inom alla områden för lärande. Dessa inkluderar läskunnighet och digital kompetens, utbildning för hållbar utveckling och utbildning för entreprenörskap, kreativitet och innovation. De sistnämnda samt digital kompetens var något jag i de skolor jag tittade på särskilt saknade inom de traditionella ämnena. Icke katolska barn kan välja bort religion eftersom det är inriktat på den katolska läran. De måste dock sitta kvar i lektionssalen. Detsamma gäller för ämnet maltesiska. Hur den andelen 150 barn från 50 olika nationaliteter (merparten engelskmän, från olika arabländer, ryssar och bulgarer) som går på Mosta Boy´s ska klara målen utan att få tillgång till moderna hjälpmedel som läsplattor eller datorer när både historia, geografi, samhällskunskap och etik ges på maltesiska är för mig en gåta. Kanske har de varit så länge på Malta att de redan tagit till sig maltesiskan. Lektioner som ges på maltesiska översätts visserligen alltid av samma lärare till engelska om det finns utländska barn i klassen men i de ämnen med skolböcker på maltesiska känns det som dömt att misslyckas om man som vi nyligen flyttat till Malta. När jag träffar skolministern för att diskutera skolfrågor säger han att eleverna självklart måste få tillgång till moderna verktyg även i skolan, väl medveten om att 30 % av högstadieeleverna inte klarar studier på högre nivå, mycket på grund av att de inte klarar engelskan, vilken är obligatorisk i ämnen på högre nivå och precis som i Sverige haltar matematiken.

Enligt assistent head är Form 1 inrutade i sju lektioner á 45 min om dagen tre dagar i veckan och de övriga två dagarna rymmer åtta, av dessa är två lektioner idrott, en avsatt för personlig utveckling och två för fördjupning i valfritt ämne. Under en dubbel lektion i veckan kan de enligt skolplanen välja att fördjupa sig i ämnen som varierar från skola till skola t ex. Home economics, art, design & technology, graphical communication eller music en dubbeltimme i veckan. Dessa lektioner har ett helt annat upplägg än vanliga lektioner, mer av praktisk karaktär. På Pembroke innebär music piano och förutsätter att du har ett eget hemma, en Keybord räcker inte. Du kan också fördjupa dig i ämnen som biologi. Övriga lektioner är väldigt teoretiska och trots att det finns Activeboards i klassrummen finns inte en enda dator i klassrummen varken på Pembroke eller Mosta. En nyckel vore att se till att samtliga pedagoger har tillgång till tekniken. Från Form 3 kan eleverna välja Computer technology och pfysichal education.

På Mosta boy´s börjar skoldagen 8:15 och slutar 14.36, eleverna har en kvarts rast
kl.10:30 och 30 min lunchrast kl. 12.30. På Pembroke är förmiddagsrasten 15 min och lunchen som är först kl. 13 är endast 25 minuter lång. Pembroke har ansökt om att få ha activity lessons mitt under dagen för att kunna förlänga lunchrasten till 45 minuter. Till hösten hänger ännu mycket i luften men helt klart är att den hierarkiska skolan som byggdes enligt den engelska empire modellen där rädsla var ett vanligt instrument är på väg ut och att inte alla är lika comfortabla med det. Labour, Maltas närmaste motsvarighet till Socialdemokraterna tog i mars tillbaka makten efter 25 år i opposition (så när som 22 månaders styre mellan 1996-1998 då ett nedröstat budgetförslag gjorde regeringsmakten kort). De ämnar reformera skolan. Ännu finns inga skolmatsalar i grundskolan på Malta men en kafeteria eller någon typ av mellanmåls maskin där elever kan handla paj, korv och liknande snabbmat eller som många gör tar med egen matsäck. Med tanke på att samtliga 800 elever på Mosta har rast samtidigt är det nog en god idé. Malta som så sent som 1964 var under engelskt kolonialvälde har hack i häl på storebror flest överviktiga barn i Europa. Skoluniformen som den nu utformas för 11-åringarna på Pembroke inbjuder inte till aktivitet. Blazer, slips och näsduk i fickan. Blazern kan tas av när det är som varmast (skolan bestämmer detta) och på raster. Jag kan inte se min 11-åring som älskar att klättra i träd i denna dagliga outfit. Vid vårt första besök någonsin på skolan läser assistent head under 30 minuter ur samma dokument hon givit oss och understryker vikten av att skoluniformen hålls hel, ren och välsittande. Om allt som är förbjudet och om elevskåpen som genomsöks regelbundet för att se så ingen har med sig mobil, musikspelare eller andra förbjudna saker till skolan. Att jag alltid ska kontrollera om min son ber om att få med sig pengar till någon skolaktivitet alltid ska kontrollera att så är fallet. En helt annan tro på elever eller i alla fall pojkar och ett helt annat bemötande än det vi fick på Mosta Boy´s.

Jag måste avbryta henne upprepade gånger med att vi är här för att få en rundvisning av skolan, få information om pedagogiken samt att jag inte har några som helst tillits problem till min son och att han faktiskt alltid själv sparar sin månadspeng för att kunna köpa det han vill. Efter upprepade påstötningar visas vi runt och hon börjar på min förfrågan även tala till min son. Att sätta min son här känns lite som att hänga honom på det jättekors där nu Jesus hänger i entréhallen. Efter en stunds diskussion drar hon ner lite på tempot och hon visar lite mer mänskliga sidor. Det visar sig att vi egentligen har många gemensamma visioner om barn och lärande men att hon som sällan eller aldrig får rast eller hinner äta vid det här laget efter tre veckor av prov förmodligen är rätt slutkörd inför sommarlovet och då blir man varken pedagogisk eller logisk. Hon säger rakt ut att hon prioriterar de barn vars föräldrar engagerar sig. När jag möter rektorn vid ett senare tillfälle verkar även hon medveten om vikten av aktiva lektioner. En tungrodd administration på många olika nivåer som gör att det kan ta ett halvår för assistent head att få en skrivare kan lätt förvandla vilken bra pedagog / ledare som helst till det omvända.

På Mosta Boy´s secondary öppnade de med en varmare ton och en mer ledig skoluniform, i år får de vinterkläder så de slipper frysa som förra året berättar assistent head glädjande. De kan också ha med egna regnjackor så länge de är svarta eller mörkt blå. Det finns dock inte skåp till alla elever, vilket gör att många måste släpa runt på samtliga av dagens böcker, matsäck, idrottskläder och andra extrakläder hela dagarna. När man tänker på Maltas varma klimat kanske det känns som en petitess men under de milda  vintermånaderna kan det både regna och blåsa rejält och extra ombyte behövs även om skolbussarna tar eleverna utan kostnad närapå från dörr till dörr. I allafall om du tillhör upptagningsområdet. Gör du inte det måste rektorn på skolan godkänna elev och föräldrarna får själva stå för transport till skolan precis som i de privata skolorna.

På raster kan Form 1 och 2 idrotta fritt eller under ledning på Mosta Boy´s nya idrottsplan med både handbollsplan, friidrottsbana och fotbollsplan eller använda basketkorgar som finns på skolan. 50 vuxna rör sig ute på rasterna för att följa de 800 eleverna eller hålla i olika aktiviteter. Enligt specialläraren och assistent head för Form 1 skulle de behöva vara fler. Själv tror jag precis som nya utbildningsministern, Evarist Bartolo på att satsa på mindre skolor. På Mosta Boy´s är det är främst ett gäng yngre elever, inte fler än 6-10 personer men de ställer till stora bekymmer och faktum är att de varit tvungna att stänga av en annan plan på grund av att det blivit för stökigt. Skolan har som många skolor i Sverige känt av ett ökande problem med elever som lever ohälsosamt och har svårt att fokusera i skolan. Att elever som inte kommer från  trygga förhållanden, saknar vuxna som stöttar och som går i skolor där mycket av skolarbetet går ut på att sitta still och lyssna eller läsa kan orsaka stora problem gäller även här. En övervägande del av Maltas 30 % dropouts som inte klarar kraven för vidare studier är pojkar. Inom EU anses allt över 10 % vara problematiskt. Sverige ligger på 12%.

Jag berättar för utbildningsministern Evarist Bartolo att i Sverige kostar de drygt
12 % droputsen från fem årskullar samhället lika mycket som hela Sveriges statsskuld enligt nationalekonomerna Ingvar Nilsson och Anders Wadeskog som under mer än 10 år forskat och skrivit rapporter som visar på vinsterna av att göra sociala investeringar i barn och skola. Precis som på andra skolor tenderar stökiga elever att bli mindre eller inte alls stökiga på lektioner som har mer kreativa inslag av praktisk karaktär som bild, teknik, slöjd, idrott eller andra ämnen som bygger mer på interaktivitet. Så frågan är hur mycket man tänkt utifrån elevernas behov när även praktiska ämnen som design, teknik och slöjd i maltesisk högstadieskola till 60% är teoretisk.

Det är inte elevernas fel säger specialläraren på Mosta Boy´s.
– Vi älskar dom lika mycket som alla andra men det är svårt när föräldrarna inte stöttar eller vill samarbeta och så fort vi ger eleverna de konsekvenser vi kan, som att få sitta i ett annat rum eller avstängning 1-2 dagar blir föräldrarna arga för att barnen ska vara hemma men vi måste tänka på att alla elever ska få arbetsro och ges någorlunda samma möjligheter. I undantagsfall kan de flyttas till speciella skolor men de platserna är få. De här utmaningarna är något utbildnings departementet arbetar med just nu för att finna lösningar för. Där är Fryshuset i Stockholm ett föredöme och faktum är att de får studiebesök från hela världen som önskar ta del av deras kunskaper.

Även om Malta är tvåspråkigt och undervisning sker på engelska hålls fortfarande religion, historia, geografi, livs/samhällskunskap på maltesiska i den statliga skolan men översätts av läraren till engelska av läraren till de elever som inte talar maltesiska. Anledningen till att många ämnen undervisas på maltesiska är för att en stor grupp maltesiska barn inte hanterar engelska trots att de enligt maltesisk läroplan borde göra detta på högstadienivå. Kanske för att detta stolta folkslag är glada över att sedan 1967 vara ett självständigt land efter att ha varit kolonier under både England, Frankrike och fler arabländer. Nu värnar många om maltesiskan vilket gör att inom familjen pratas det bara maltesiska, särskilt på landsbygden. Att 10 % är analfabeter bidrar självfallet också. När jag pratar med järnhandlaren runt hörnet har två av hans barn gått i privata skolor, den de var mest nöjd med var dock den statliga. Kvalitén varierar alltså både mellan statliga och privata skolor även här.

Religion behöver man som icke katolik läsa eftersom den har katolsk inriktning. Istället kan  de eleverna fokusera på annat skolarbete i samma klassrum eller möjligen i ett avskilt rum. Hörlurar för att skärma av eller kunna fokusera tillåts inte men specialläraren tycker själv att de lektionerna blir stökiga då de som inte deltar i religion tenderar att tappa fokus, blir stökiga och därmed blir det svårare för  övriga i klassen att fokusera. Maltesiska för nybörjare är frivilligt att delta i men enligt EU regler har alla elever rätt till gratis språkundervisning i sitt nya hemland och rätt att gå i sin egen åldersgrupp och undervisas på sin egen nivå. Hemspråks undervisning saknas däremot.

Då det inte finns egna skåp till alla elever, fönstren behöver hållas öppna för tvärdrag för att hålla fukt, mögel och hetta borta i Europas sydligaste land med till tider tropisk luftfuktighet (aircondition saknas som i alla andra statliga skolor på Malta) samt att eleverna pendlar mellan olika salar rekommenderas eleverna att ha allt i väskan som de bär med sig under skoldagen. Det sparar tid också när eleverna ska transportera sig mellan lokalerna under de fem minuter de har tillgodo mellan lektionerna.

När vi är på besök i skolan är det är bara 50 elever i skolan. De sista två veckorna innan sommarlovet har eleverna examenstester där deras kunskaper blir betygsatta och övriga är klara. Betyg får eleverna här redan när de är 9 år. Hela juni innan sommarlovet, slutar eleverna kl. 12 på grund av att vanliga lektioner då utgår på grund av värmen. I mitten av juli drar olika  sommaraktiviteter i gång som sponsras av staten. Utifrån barnets ålder och intresse kan de välja allt från segling, squash, gymnastik, aerobics och vattenpoolo till traditionella bollsporter en eller flera gånger i veckan för en rimlig peng. När skolorna börjar igen kan du även välja en eller fler after school activities för 10 euro/termin som också är ett nyare initiativ för att uppmuntra en sundare livsstil. Är du riktigt duktig på sport kan du få gå på ett idrottshögstadium. Själv är jag inne på att starta ett högstadium med kreativ inriktning, vilket saknas här på Malta eller varför inte a school in the cloud. Mer om dessa ideér i nästa inlägg och om ett fantastiskt gymnasium här på Malta med just den inriktningen.IMG_0369

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: