DIALOG FÖR KOMPLEXA FRÅGOR

Almedalsveckan 2014 avslutade jag med att delta i dialogen – Det goda samtalet som samhällsfråga. I år samlas dialogvärdar från 8 länder under parollen Almedalens Goda Samtal, initierat av Initiativ Samutveckling. Människor i olika positioner undersöker under veckan 20 komplexa samhällsfrågor med hjälp av dialogverktyg.

Under en diskussion med stolsgrannen, utifrån ståndpunkterna ”Almedalen är en uppvisning i demokrati och en demokratisk arena”, respektive ”Almedalen är en enda stor cirkus och till för inbördes beundran”, valde jag 2014 den förstnämnda. Första uppgiften var att skära sönder varandras argument, debattera och diskutera för att forma och utveckla, medan uppgift nummer två gick ut på att hitta det goda samtalet – där lyssnandet och respekten för den andre skulle visa hur samtalet antog en annan karaktär. Det var ok att vara överens, men vi upplystes samtidigt om att det kunde bli begränsande i diskussionen. En helt annan tonhöjd infann sig i församlingen när vi provade att flytta fokus till att fråga och verkligen lyssna, istället för att bara vänta på ordet och fortsätta sin argumentation utan att ta in den andres ståndpunkter. Vidare funderade vi över de olika konsekvenser besluten får beroende på var och när de ges möjlighet att diskuteras (före eller efter beslut). Dialog ansågs överlag behagligare, medan andra tyckte att diskussioner blev roligare (med de härskartekniker som diskussioner möjliggör).

Så vad är det goda samtalet? Dialog – att lyssna och respondera utifrån det jag lär nytt i samtalen. Ett måste är att vara öppen för allas åsikter. Sammanfattningsvis står goda samtal på följande fyra ben: bjuda på sig själv, bjuda in, bygga på och bygga samman. Om i alla fall någon tar ansvar för detta blir samtalen mer givande, utan att gå i polemik och utan att man hamnar i beroendeförhållande till varandra. Det gäller alltså att se den andre, att kunna anpassa sig till situationen, men fortsatt sätta gränser.

Att ta sig tid för reflektion och de goda samtalen är både utvecklande och energigivande, oavsett om det handlar om att leda andra eller sig själv, 75% av ett gott ledarskap består trots allt av självkännedom. Välkommen in i dialogen med fokus, hållbar utveckling – för människan, för miljön, eller varför inte starta dagarna med en morgonreflektion tillsammans med Mindfulnesgruppen. Temat är gårdagens partiledartal.

Dialogvärd Hungergames irl – Är det barns ansvar att värja sig på den digitala arenan?
Uppdrag: Hur skyddar vi barnen och hur säkerställer vi att information når ut. Är våra lagar kompatibla med den snabba utvecklingen och efterlevs de i så fall?
3 juli 16-17.30 Skolgården S:t Hansg. 32, Visby.