The happy maker at Sweden Demo Day

Samtals Coachomaten deltar under Sveriges största demodag för digitala start-ups. Samverkansprojektet mellan Startup-Sweden, offentliga och privata investerare som entreprenörsdrivna Wellstreet och huvudsponsorerna Tillväxtverket, Vinnova, Internetstiftelsen i Sverige och Business Sweden. Förra året deltog över 2 000 personer på Sweden Demo Day, varav mer än 800 var startups och 300 kända investerare. Samtals Coachomatens mål är att komplettera med en online version för att utbilda, handleda och därmed kunna bidra till att vända trenden av ungas ohälsa. Ett praktiskt verktyg alla inom elevhälsan eller som har liknande kompetens kan applicera direkt i sitt vardagliga arbete. Istället för ytterligare en belastning, ges ett konkret verktyg som gör att unga människor snabbt kan komma igång, steg för steg med viktiga livsstilsförändringar som ger de hälsa, ork och livsglädje.
Behovet är stort av utbildnings- och handledningsinsatser som hjälper inte bara unga att ta kontroll över sin tid. kanske har du själv märkt hur timmarna flugit iväg bakom en eller annan skärm på bekostnad av något annat eller för att försöka fylla det tomrum som allt fler känner. Oergonomiska ensidiga ställningar, stillasittandets konsekvenser, växer och med det nya livsstilsutmaningar – som mobilnacke, rygg- och knäproblem. I Almedalen i somras mötte jag för första gången mobiltummemänniskan, de har helt frankt en grop i tummen av allt mobilanvändande. Den digitala tekniken, använd på rätt sätt ger fantastiska möjligheter, ett komplement som kan hjälpa många. Som med allt annat ger oönskade konsekvenser när det går över styr. Ungas snittid bakom skärm är enligt Svenskarna och Internet 7.1 timme per dygn. Vuxna är många gånger inte mycket bättre. Vem lär unga och vad, har blivit en relevant fråga för många idag. Vad behöver unga lära, hur lär de sig bäst och av vilka. Hur vi fungerar psykiskt såväl som fysiskt samtalar vi sällan om, därför startade jag Street Coach verktyget Samtals Coachomaten. I första mötet med en ung människa, hade vi i löpet av 15 minuter tagit första steget mot en hållbarare livsstil, identifierat fallgropar på vägen och vad som kan ta oss i mål.
Sweden Demo Day, Munchenbryggeriet, 12 december Håll Samtals Coachomaten igång! Beställ Samtals Coachomaten eller swisha ditt bidrag 070 798 44 29 !

 

Krossar inga drömmar

–  Tränar du något? Han skakar på huvudet.
–  Du spelar hela tiden, kommenterar en av hans kompisar bekymrat.
Killarna är några av de som snubblat rakt in i Samtals Coachomaten. De är nyfikna på varför jag står här och ritar på golvet med neonpenna och på min inbjudande fråga, om vad de vill eller behöver göra plats för. Deras blick följer de utmaningar andra unga redan delat. Allt från att prioritera sina egna basala behov till en tillvaro som kräver allt mer av vår uppmärksamhet. En tjej som tävlar på toppnivå i tre idrotter, det vill hon fortsätta med men vill göra plats för återhämtning och för att hitta en utbildning som motsvarar hennes behov av utmaningar. Det är därför hon är på årets Kunskap och Kompetens. En annan tjej vill få sin sömn, utan att behöva oroa sig över vad som ska hända de som behöver någon att gråta ut hos mitt i natten om hon skulle slå av mobilen. De får alla varsin färg på penna och börjar bocka av det de känner igen sig i, lägger till något de behöver mer av eller något de vill ha mindre av.

SamtalsCoachomaten KunskapFramtid Svenska MässanDataspelskillen prickar av några utmaningar, ser ingen anledning till att göra något annat på sin fritid än att spela dataspel – från det han kommer från skolan och en bit in på tiden han borde avsatt för sömn. Dygnshjulen jag hunnit rita på Writeyboardväggen vittnar om att han inte är ensam om att gilla den snabba återkoppling spel och andra digitala applikationer ger, att nalla på sömnen eller försök att få sova tillräckligt många timmar.

– Men finns det något annat som skulle kunna intressera dig?
– Formel 1, svaret kommer snabbt, nästan som en punkt.
Jag som är van vid det mesta, som att lösa mer sol i november, utan solarium eller resa, hummar lite och tänker att ja varför inte, jag är ingen drömkrossare.
– Vad behöver du för den sporten, min entusiasm ger inte vika.
Han ser frågande på mig. Är det något jag lärt, är det att inte värdera det någon vill. Att ställa lyhörda följdfrågor fungerar bättre.
– Var körs Formel 1 loppen, fortsätter jag.
– Spanien
– Har du varit där?
– Nej
– Men om du ska ha en chans att bli Formel 1 förare behöver du kanske besöka platserna när loppen körs. Inte bara titta hemifrån på en display?
–  Jo, i och för sig
– Så vad ska skulle kunna vara första steget för dig att nå ett sådant mål?
– Men det är ju i Spanien
– Ja och vad behöver du för att ta dig dit?
– Pengar
– Ja och var får du de ifrån?
– Skaffa ett extra jobb?
– Så från vilken del i ditt dygnshjul skulle du ta av för att kunna jobba extra?
– Han pekar utan tvekan på dataspelsdelen – den täcker en tredjedel av hans dygnshjul
– Hur mycket är du villig att ta av den, för att verkligen få ett  extra jobb?
– Allt!
– Okej, nu råkar jag veta att de rekryterar folk här, Volvo, det är bil och du går en teknisk utbildning. Någonstans måste man börja. Ska vi gå dit och prata med de?
– Han nickar och jag följer med dit trots att det inte ingår i mitt uppdrag. Faktum är jag inte ens har ett uppdrag. Jag har själv valt att stå här, för att försöka bidra till att ge unga människor kunskap och mod för att komma vidare. Synliggöra vad som dränerar de och möjliga vägar ur det ekorrhjulet. Ansvarig för Svenska Mässans affärsutveckling har headhuntad mig, till det allra första Learning Labs Göteborg, gett mig utrymme nog att breda ut mig – 36 kvadratmeter.  Med på Learning Labs tåget är Nav Sweden och Rise Interactive. Jag är en av de som gör precis det som de är ute efter. Tar egna initiativ för att lösa någon av framtidens utmaningar – i mitt fall, vända trenden av ungas ohälsa. Få andra att fundera över utvecklingen och samverka i det vi kan. Ombord finns allt från arkitektbyrå, myndigheter, digital designers, återvinnare, samhällsutvecklare, podcastare och innovatörer.

Jag går bort till Arbetsförmedlingens monter, presenterar mig och Formel 1-killen, hans dröm och att han vill ha ett extra jobb vid sidan av sina tekniska studier. De ser lite förvånat på mig, kanske var det drömmen om Formel 1 förare? Jag vänder mig direkt till killen, frågar om han vet vem Einstein var. Det vet han, övriga nickar.
– Vet ni vad Einsteins rektor sa till Einsteins föräldrar.
Alla skakar på huvudet.
– Att det spelar ingen roll vad ni gör med den ungen, det kommer ändå aldrig att bli något av honom. Vet någon vem Einsteins rektor var, fortsätter jag. Ingen vet.
– Nej, men alla vet vem Einstein var. Killen nickar.
En försigkommen arbetsförmedlare berättar att Volvo behöver folk, pekar ut montern där killen kan få direkt kontakt. Segervisst lyfter hans vänner honom och stegar iväg mot montern som ligger i Kunskap och Kompetens området. Kanske för att det är så vänner gör eller kanske för att de ser möjligheter att ta del av den drömmen eller för att själva förverkliga sina.

Den där gnistan i ögonen, oavsett om man är den som behöver vägledning, den som kan vägleda eller bidrar med om än så lite. Det är just den, som gör att jag gör, det jag gör. Även om ingen bett mig. Ibland, kanske inledningsvis till och med tycker att jag stör ordningen. För att vi fastnat i våra strukturer, i konkurrenstänk, bekvämligheter, i investerinssposter som ska hamna var eller andra rädslor. Det är inte heller varje dag en forskningsbaserad modell bara dyker upp så där. Men det ger mycket när olika perspektiv möts, när unga och företrädare som till exempel idag när Göteborgs stad, samtidigt inser kraften i Samtals Coachomaten, att den faktiskt fungerar och det i vitt skilda sammanhang. De har precis sett tre killar stega in i Samtals Coachomaten, för att i löpet av en kvart bestämma sig för att tillbringa lördagarna offline – för att finna en flickvän, för mer fysisk aktivitet med andra, för att hitta nya vänner i vår fysiska verklighet. Istället för att skicka meddelanden som uppmanar till att koppla upp sig, ska de nu stötta varandra i att göra det de behöver för att uppnå balans.

Är du i Stockholm, praktiserar jag Samtals Coachomaten live på Nav i Sickla. Jag medverkar också under Sweden Demo Day. Kan du inte där eller då, boka en tid som passar. Vill ni ha en egen fast Samtals Coachomat hos er, hjälper jag er att göra plats för det, utbildar och handleder utifrån behov. För att unga ska kunna fortsätta identifiera sig med och samtala om de utmaningar som ligger i pipen, om fallgroparna och det som kan hjälpa de på vägen, oavsett om de själva söker hjälp eller inte. Är du inte ung men har unga vuxna eller andra som verkar bland unga –  boka Samtals Coachomaten. Det är tack vare att ni som kan, bidrar och betalar för er, som gör att Samtals Coachomaten kan fortsätta verka där den behövs som bäst, kanske när man minst anar det. Och som alla andra barn, behöver mina även sådant som idag bara kan köpas för pengar – rimlig bostad, kläder, mat som är bra för de, fritidsaktivitet med vänner och familj, resor som vidgar våra perspektiv och andra upplevelser som gör att vi får lust att lära mer, att vara med varandra, det som bygger sunda relationer, som inte bara består av vardagsrutiner och en ständig kamp för att ta sig genom nästa månadsskifte. Intervju från Learning Labs med bland annat Samtals Coachomaten kommer senare, om bakgrunden och visionen. Anmäl dig till Nav 1 december (Samtals Coachomaten kl. 16 & 18.30). Mer info om Samtals Coachomaten inklusive kortfilm in action.

Learning Labs 2017 Svenska Mässan

Learning Labs är nya arbetsmötet. Här samlas praktisk kunskap, lärande och samhällsutmaningar på tvären. Rakt genom våra vanliga system och strukturer som återanvänder det som annars skulle hamnat i grovsoporna från föregående event. Här ska jag med bland annat Symbios – nätverket för skolutveckling och Mobila Samtals Coachomaten – Street Talk metoden som bygger på forskningsmodellen ”Du bestämmer”, snabbt synliggör den hur mycket tid vi lägger på saker som inte ger välmående och hur vi snabbt kan ta ansvar för en förändring mot mer konstruktivare rutiner. Mitt egenkonstruerade inomhusgolv lämnar jag måhända hemma för att lifta till Göteborg med inte mer än jag kan bära för att bygga ännu en ny version av Samtals Coachomaten, med stöd av Writeyboard. Här har jag chansen att möta utbildningsaktörer, framåtlutade företagare och unga vuxna, redo att utveckla idéer och modeller med andra nyfikna, millennials, våra framtidsledare där coachande ledarskap ersätter traditionella lärare och chefer, där skiljelinjen mellan arbete och fritid kräver effektivisering och långsiktighet, engagemang och återkoppling. Vi tar plats för att fantisera och laborera kring den framtid vi vill ha. Vi låter frågeställningar och utmaningar stå i centrum – bortanför ägarskap, utställaridentitet och expertstatus. Gemensamt för alla som råkar vara i rummet är att vi försöker tänka bortanför givna ramar och gängse strukturer, för att försöka hitta sätt att ta oss till en framtid vi själva vill leva i – tillsammans.

Som grundare av Samtals Coachomaten arbetar jag för att implementera verktyget inom utbildnings/fritidssektorn, inklusive en onlineversion, utifrån insikten att vi behöver bli många, många fler i arbetet med att vända trenden av ungas ohälsa och det nu. Vilken plats kan passa bättre än Learning Labs 2017 för det prototypandet eller vad sägs om frågeställningar som; Vad innebär digitalisering, ökad automatisering och en förändrad demografi för utbildning och arbetsliv. Hur kan vi förstå och använda praktik, expertis och testmiljöer? Hur tar vi oss till smartare lösningar, utan att äventyra kvalitet eller riskera felsatsningar? Jag kommer förstås att utbilda i och handleda i Samtals Coachomaten även i fysisk form, men efter du tagit ditt första steg, oavsett vad eller hur, kommer du att kunna gå med  i Communityn Samtals Coachomaten för handledare eller Samtals Coachomatens Community för unga, för att dela livsstilsutmaningar, lösningar på dessa och fallgropar och de stöd som tar oss i mål. Det handlar långt ifrån om att tillbringa livet bakom en skärm, mer om att bygga broar eller som Bruno Silva, basketcoach på Fryshuset och projektledare på Svenska Basketförbundet, några av de jag samverkar med, brukar säga – Basketball is life, the rest is just details.

Bara 14% av flickor på gymnasiet tränar enligt rekommendationen 1h/dag. Hur få fler att träna mer? Muhammed ”Musse” Mostafa vill få hela familjen att träna tillsammans. Hur skulle vi göra ”skolan” om vi skulle göra den från början? Mindark har skapat en helt ny mötesupplevelse som kan provas i 3D. Men vad betyder detta för lärandet? YRGO tar initiativ för framtidens besöks- och upplevelseindustri. Vem lär egentligen vem, och hur? Mer axplock ur Learning Labs 2017: Museum of Failure, om misslyckandet som förutsättning för att lyckas – drönare för persontransporter och GCDC-prisvinnande självbärande bilen. Einrides T-pod är på väg till Washington men gör en stopover. Särskilt utmanande är MITs moraltest, som ligger som grund för programmeringen av självkörande bilar – vem ska bilen köra på när bilen själv ska välja? Arkitektkontoret Kjellgren Kaminsky har en 6,7 meter hög lastpallsinstallation som inramning för diskussionen om livet vi ska leva i den nybyggda framtiden. Tillskärarakademin visar hur många yrken som ryms i en klänning. Learning Labs är ambitiöst, utmanande och många rör sig mellan olika områden. Använd den möjligheten. Hela Learning Labs är vår gemensamma utforskningsarena! Du är huvudrollsinnehavare och väljer själv hur länge, på vilket sätt och hur aktivt deltagande du vill vara i de utmanande upplevelser, workshops och samtal som pågår. Här är ingenting någonsin för sent eller för tidigt.

Och du varje heltimme har Samtals Coachomaten pausaktivitet enligt bästa Hoffice struktur (pausaktiviteter introducerade jag f ö på svenska Institutet). För fri entré till Learning Labs den 23-25 nov, Svenska Mässan, Göteborg, boka med kod LL17 här. Den gäller även för Kunskap & Framtid, vägg i vägg, även de har sträckt ut en hand. Gör det du också. 
Transformation Learning Lab är ett samverkansprojektet mellan Svenska Mässan – nordiska navet för mässor, event och konferenser som syftar till hållbara lösningar för hållbara liv i hållbara samhällen, RISE digitalisering och lärande – en del av RISE: Research Institutes of Sweden, ett sammanhang där organisationer inom utbildningssektorn och verksamma inom livslångt lärande kan medverka i tillämpade forskningsprojekt, få ny kunskap, testa produkter och system och få tillgång till såväl forskning som omvärldsanalys kring digitalisering, användarinteraktion och transformation samt NAV Sweden – som  driver och utvecklar en öppen infrastruktur med nätverk och mötesplatser för hållbar samhällsutveckling, innovation och lärande, där även Samtals Coachomatens har sin bas.

 

Mer tid för riktiga samtal

Samtals Coachomaten Symbios SchoolBoost Network Skolrevolutionsrådet David Tivemark Nils Forsfält – Mer tid för samtal med varje elev vill jag göra plats för.
– Det är precis vad eleverna brukar önska också. Vad skulle det ge er, frågade jag och skrev ner hennes önskemål på det specialdesignade golvet i Samtals Coachomatens fyrtionio kvadratmeters monter på årets Skolforum.
– Trygghet, bättre klimat, arbetsglädje.
Jag fortsatte skriva.
– Sätt en prick framför bättre resultat, mindre stress och gladare pedagoger också. Det kommer sprida sig till eleverna.
– Så vad är det första ni behöver göra för att få till det?
– Hm, ja hur  skulle det gå till ?
– Tänk inte att det inte går, tänk bara på vad ert första steg skulle vara för att jobba i den riktningen och allt ni har att vinna.
– Jag skulle kunna be en kollega ta resten av klassen.
– Jo, i och för sig men med 20-30 elever per klass, blir inte det väldigt stora klasser,  väldigt ofta då?
– Jo men hur ska vi göra då?
– Vad skulle hända om varje lärare varje morgon, oavsett klass, började med en check in tillsammans med eleverna, där alla fick säga några korta meningar om var man står och vilka förväntningar man har på dagen. Då skulle samtidigt de som brukar stöka för att få uppmärksamhet, bli sedda direkt och de som brukar vara tysta få öva sig i att ta plats. Går ändå en del tid på att försöka få ordning på klassen i alla möjliga riktningar.
– Det var en bra idé.
En kollega tittar misstroget på oss.
– De kommer lära sig att uttrycka sig kort och kärnfullt, även om det kanske tar ett tag. Skulle kunna avsluta dagen med en check ut också. Skulle bli en bra avstämning på dagen och ett bra stöd i planeringen inför kommande. Det ingår väl också i läroplanen att lära, fortsätter jag.
– Ja, det gör det faktiskt, hon nickar gillande.
– Tänk sen om alla skulle avsluta sin lektion med en kort övning utifrån läget i klassen. Så här till exempel. Jag ber henne sträcka fram sina handflator, killar henne på undersidan och ber henne försöka dra bort händerna innan jag hinner nudda de på ovansidan. Hon gör som jag säger och vi börjar båda skratta. Drygt 10 sekunder tog det att förklara övningen, börja röra vid en okänd människa och brista ut i skratt.
– Ni ville ju ha mer arbetsglädje, jag ler glatt. Om vi avslutade varje lektion så här, skulle eleverna både få återhämtning och vara mer öppna för att umgås på rasten, istället för att sjunka ner i sina skärmar och mer positivt inställda till nästa lektion.
– Det här ska jag verkligen prova.
– När tänkte du börja med den här nya rutinen, säger jag och frågar om vi ska sätta en prick vid rutin och återhämtning också. Hon nickar och jag ritar.
– Jag börjar direkt på måndagen efter höstlovet.

Jag skriver ner även det på golvet. Det börjar bli fullt av önskemål, fallgropar och lösningar. Några stannar upp och fotograferar allt som skrivits. Vi pratar lite om vad det finns för fallgropar och vad som skulle kunna se till att det verkligen blir av. Hon verkar bestämd, det här är något hon vill även om hon inser att det kanske kommer att ta tid, inser hon också att hon kommer få tillbaka den tiden och så mycket mer dessutom.

– Hoppas att det sprider sig, säger jag och berättar om nätverket Rastaktivisterna, 18 000 personer inom skolan som i en Facebookgrupp delar med sig av olika igångsättare. Istället för att gå runt och rastvakta. Man kan skapa sin egen aktivitetsbank på skolan också, hjälpas åt att fylla på med aktiviteter för olika tillfällen och behov. Aktiviteter för lära känna, återhämtning, fokus, kontaktlekar, rörelse. Att bara sätta på en dansvänlig låt utifrån klassens egna spellistor och låta någon leda rörelsen för att skicka vidare, kan vara ett annat knep, har jag gjort med grundskole- gymnasieelever såväl som Svenska Institutet och Hoffice. Eleverna är fantastiska resurser att använda. Det är alltid någon som vill dela med sig av kunskap och är ett bra sätt att förankra. Mer tid, plats för återhämtning och mer glädje var för övrigt de mest önskade i Samtals Coachomaten på Skolforum. Och som vanligt – samsyn och mindre jobb och mobil på fritiden.  Jag pekar på texten på min svarta tröja, Just Do it! De nickar och ler och jag sätter en prick för Just Do it texten på golvet.

Tack David Tivemark, Signe Aakerman och Nils Forsfält från Symbios / Schoolboost Network –  nätverket för Skolutveckling för att ni tog er tid att gästa Samtals Coachomaten, för att dela med er av era kloka insikter och framtidsvisioner. Lyckades fånga några här i podden. Tack till Lotta Bergseth från Mobilestories/ Edtech4Change för att du filmade. Tack till Writeyboard för att jag fick allt jag behövde för att kunna göra hela montern skrivbar, inklusive golvet. Tack Bygg Ole för material till golvet och inte minst tack Skolforum och Stockholmsmässan för att ni gjorde det möjligt! Och grattis Gotland ser fram emot att besöka er snart och för att följa upp. Nästa stop Learning Labs, Svenska Mässan 23-25 november. Tycker du att Samtals Coachomaten borde nå ut till fler, gå in som sponsor eller swisha 070 798 44 29. Samma nummer som du når mig på –  boka Samtals Coachomaten före årsskiftet för att knyta ihop säcken och för att sätta nya realistiska målbilder.

Skolforum 30-31 Okt

Han hade kommit gående längs torget en av de torsdags eftermiddagar jag tillbringat på Kista torg. I höjd med den temporära basketplanen, installerad för sommarlovslediga barn och ungdomar, den som gett så många unga sommarjobb och kompisar. Som så många andra hade han stannat och kikat ner på de utmaningar och lösningar som jag kritat direkt på asfalten i anslutning till Bonnier Hoops basketplan och Fryshusets verksamhet.

– FÖRÄNDRA, läste han högt ur första rutan. Mer tid, sömn, rutiner, kompisar i verkligheten, fysisk aktivitet, familjen, kärlek och energi. Han kikade på mig som om jag höll på med något som omöjligt kunde fungera men som han ändå inte ville släppa.

–  VARFÖR, läste han vidare – Mer fokus, närvaro, energi, välmående och harmoni. Hans ögon vandrade vidare till skissen över ett vanligt dygn för unga under skolveckan – 5 h sömn! 8h skola, 2 timmars vardagssysslor och en genomsnittlig skärmtid på 7.1 h per dag!

–  #Samtalscoachomaten, är det du det?
– Javisst svarade jag glatt, vad vill du göra plats för i ditt liv?
– Tack för att du gör plats även för oss föräldrar. Jag har barn, behöver mer tid.
– Ja men vad ska du ha den tiden till då, replikerade jag och började skissa hans dygnshjul som klargjorde att han trött efter jobbet landade i soffan framför ett tevespel medan frun ordnade med mat och vardagssysslor och barnen fastnade i något annat, medan deras skolgång barkade vidare åt det ohanterliga hållet och ingen tycktes kunna hjälpa de. Som ung småbarnspappa behövde familjen hans hjälp men han var trött och fastnade i soffan. Vi började bena ut vad som gjorde honom trött, vad som skulle kunna ge honom energin tillbaka och få familjerelationerna att blomstra.

Istället för att fastna bakom skärmen efter jobbet eller försvinna ut i kompishäng på något som egentligen inte gav något skulle han som sitt första steg, ta en powernap. Det skulle han göra i form av en mental träning som skulle få honom att slappna av i alla delar av kroppen inklusive toppen. Om han somnade under resans gång, vilket inte alls är ovanligt om man inte är van vid mental träning, kunde det i så fall också räknas som en powernap och ett steg i rätt riktning. Efter powernapen skulle han hjälpa sin fru med det hon behövde inför middagen. Kanske behövde hon själv en powernap och kanske barnen också. Efter det kunde de hjälpas åt med resten av vardagssysslorna, ägna sig åt en aktivitet som stöttar barnen i skolarbetet – inte nödvändigtvis en läxa, utan kanske en fysisk aktivitet, en hobby, ett sällskapsspel, en lek eller något annat som utvecklar relationen till oss själv och till andra. Kort och gott såg han en framkomlig väg att bli den familjefar han själv kanske aldrig haft men som ändå skulle få honom att ge det han kunde och som såg till att han fick tid att unna sig själv det han behövde för att utvecklas. Att ta hand om sig själv och de sina var alltså nyckeln för paret att komma vidare, utan att fastna i tevespel eller ensidiga roller ingen trivdes i. Glädjande nog har Samtals Coachomaten visat sig fungera lika bra på torget i en förort full av utmaningar som i city bland brats och ledarskapsprofiler. Utvecklingssamtal på gatan var det någon som twittrade utanför Spotify och Global Changes arbetsplatser på Birger Jarlsgatan samtidigt som unga från Fryshuset uttryckte, den fungerar!

På måndag 30 oktober är det dags för officiellt släpp på Skolforum. Under temat ”Ge alla samma chans – för en likvärdig skola”. Här möts lärare, elevhälsopersonal och skolledare för att låta sig inspireras och för att utveckla skolan. Samtals Coachomaten som hade tänkt stå utanför  vid entrén och gatukrita verktyget som snabbt har möjlighet att vända trenden av ungas ohälsa har tilldelats en monter om 7 x 7 meter och målet är att verktyget och förhållningssättet Samtals Coachomaten ska finnas tillgänglig för varje tonåring. Med en budget om noll kronor har olika aktörer gått in för att unga snabbare ska få tillgång till verktyget som verkligen har potential att förändra här och nu.

Tack till Bygg Ole för att ni till självkostnadspris låtit mig handla allt jag behöver för att skapa ett mobilt golv som ser ut som en blandning av den asfalt jag brukar krita på och gigantisk blackboard. Tack till Writeyboards för den transparenta färgen och pennorna som gör att jag enkelt kan skriva och sudda i olika färger med bevarad gatukritseffekt och för att ni klär sju meters väggen med självhäftande vita och svarta writeyboards. Tack David Tivemark, grundare av nätverket för skolutveckling – Symbios och Nils Forsfält, rektor och expert på Didaktik, för att ni kommer från Köpenhamn respektive Motala för att dela med er av era gedigna kunskaper och erfarenheter inom framgångsprojekt inom skola såväl som skolforskning och framtidsvisioner inom ramen för hur vi ger alla samma chans – för en likvärdig skola och varför det är så viktigt. Tack Mobilestories – Årets Tidningsidé för att ni finns på plats för att dokumentera intressanta delar. Tack Skolforum och Stockholmsmässan som gör detta möjligt. På #SamtalsCoachomaten, Symbios, Mobilestories och Edtech4Change kommer ni att kunna ta del av delar av arbetet vi gör under Skolforum 30-31 oktober i Monter C 07:32.

Nu har du möjlighet att delta i utlottningen av fribiljetter för:

 • Att prova oss på Skolforum någon gång under mån-tis 30-31 okt kl. 8.30-16.30.
 • Besök av Samtals Coachomaten på din skola, kommun, myndighet, torg, organisation, företag (utanför Stor-Stockholmsområdet bekostar du merkostnaden).
 • Deltagande i Samtals Coachomaten online för att ta ditt första steg.
 • Ingå i Samtals Coachomatens nya community för unga, för att jobba vidare med det steg du tagit eller för att ta ytterligare ett.
 • Utbildningen Samtals Coachomaten – verktyget och förhållningssätt – live alt. online. Fyll i dina önskemål och kontaktuppgifter nedan eller ring 070-798 44 29. Här kan du också boka Samtals Coachomaten, utbildning samt vidare handledning till ett introduktionspris om du bokar in ett besök före 15 dec.

Rundabordssamtal utan bord

Innan vi ens hunnit parkera, öppnas de vackert snidade dörrarna till den herrgård som tillhört familjen Wernstedts sedan krisåret 1911 – kort före den lag som infördes i Sverige 1914 och som innebar att romer som förföljdes, förbjöds att resa in i landet. En lag som upphörde först nio år efter Andra världskriget som bröt ut 1939. De som då försökte ta sig in i landet fördes till dödslägret Auschwitz – Birkenau i Polen.

Michael Wernstedt, välkomnar mig med samma entusiasm som den förste sonen att ärva Wernstedts familjegård skulle ha gjort – Lage Wernstedt. Som ung löjtnant deltog han frivilligt i kriget och livet blev inte längre en självklarhet. Det blir så, när man från den ena dagen till den andra inte vet om man skall överleva. Han hade börjat älska fred, inget han längre tog för givet, han började hata krig. 1978 bildade Lage Wernstedt en lokal Rotaryklubb för att stödja Rotarys lokala och internationella freds- och välgörenhetsinsatser, inte minst för ungdomar. Intill sin död 2005 skrev han artiklar och debatterade i vitt skilda ämnen.

”100 sätt att rädda världen”, texten på bordet i biblioteket, talar direkt till mig. Redo för rundabordssamtal utan bord, tillsammans med 19 kreativa, intellektuellt spänstiga och modiga framtidspiloter, ska vi under helgen ta fram verktyg för att kunna bidra till en mer inlyssnande politik. För engagerar oss politiskt gör vi, mer än någonsin. Vi identifierar oss bara inte med de förlegade strukturer partipolitiken vilar på. Hur svårt kan det vara att förstå att det som är bra för samhället i stort är bra för oss alla. Hur svårt kan det vara att samla kompetens och engagemang runt det mål vi redan satt – Agenda 2030 målen. Släpp polarisering och maktkamper och fokusera på de mål du identifierar dig mest med. Gör saker så självorganiserande som möjligt för att släppa in. För vi behöver alla krafter vi kan få.  Vi behöver alla känna oss delaktiga i den processen.Initiativet

Michael Wernstedt är systersysterson till Raul Wallenberg – affärsmannen och diplomaten som under andra världskrigets slutfas räddade tiotusentals ungerska judar undan de nazistiska förintelselägren. Utfärdade skyddspass och såg till att dessa människor gömdes, i byggnader som betecknades som svenskt territorium.

1944 försvann Raul Wallenberg. Trots familjens fortsatta efterforskningar återstår ännu svaret om vad som verkligen hänt honom. Raul Wallenberg skulle ha många historier att berätta. Michael Wernstedt har hört en del. Av dom som verkade runt Raul och av dom som en gång räddades av hans gärningar. Raul Wallenberg fick aldrig träffa sin far, han dog redan när Raul var ett par månader. Att växa upp utan en far är ett tungt ok att bära. Jag vet, en erfarenhet jag tyvärr delar med min egen son. Raul Wallenberg lyckades ändå skingra sin fars farhågor och uppfylla dennes önskan om att växa upp till en enkel och god människa. Precis som min femtonåring också gör. Omgärdad av starka personligheter utvecklades Raul Wallenberg till en självständig och ansvarsfull individ. Var ser unga förebilder idag. I Wallenbergfamiljen rådde förväntningar som att anamma världsmedborgarskap, att kunna vistas i än det ena, i än det andra landet, att lätt kunna tillägna sig skilda folks sedvänjor. Raul uppmuntrades att resa, att lära språk, tidigt reste han ut i världen för att hälsa på sin farfar – diplomaten och affärsmannen Gustaf Wallenberg.

I huset vars golv fortsatt knarrar av berättelser och väggarna pryds av familjeporträtt, målade i olja, bjuder Michaels farbror på hembakad kaka av äpplen från trädgården.  Att vara omgärdad av människor som tar sig tiden att samtala, som berättar, visar och lyssnar, som bara vill gott, är idag en allt bristfälligare vara.

Jag tänker på min dotter. Efter gymnasiet arbetade hon ett par månader, reste till Indien för att ta internationell yogainstruktörslicens, besökte den fransktalande delen i Kanada, tackade nej till juristutbildningen, reste till Skottland och efter sitt sabbatsår med stor entusiasm tog sig an studierna till lågstadielärare, valet föll på Visby. Där råder ingen stress, där finns fortsatt boende, kullerstenshus med kakelugn till rimligt pris. Utan studielån arbetar hon extra för att nå målet att bidra till att alla barn får samma förutsättningar att lyckas, ekonomisk trygghet och allt det positiva som följer i det. Samtidigt kan hon andas in kraften som ligger i att kunna promenera mellan hem, skola och jobb, till skådespelet av årstiders växlingar och havets brus. Min son som valt filminriktning, har även han förmånen att promenera längs vattnet under sin väg till skolan, medan de flesta fortsätter hela vägen in i Stockholms morgonrusning. Om framtiden vet vi idag inte mer än att det kommer att behövas kreativa människor, trygga i sig själva, med förmåga att kunna skapa förutsättningar för hållbara relationer. Det en tredjedel av tillfrågade 16-29 åringar efterlyser mer kunskap om idag, enligt Folkhälsomyndighetens rapport. Jag gläds med mina barns val. Ingenting har någonsin varit självklart för oss.

Michael Wernstedts ledarskap på Raoul Wallenberg Academy genererade i 2012-2017 gick de från att utbilda och stötta 50 gymnasieungdomar i att leda, till att omfatta 9 000 unga varje år i fem olika länder. Michaels brinnande engagemang, hans kompetenser och den ständiga frågan hur skalar vi upp det som gynnar samhället som helhet, förkroppsligar det ledarskap som med rätta faller sig naturligt. Något vi är många som längtar efter och gärna stöttar. Vi tar ledarskap där det behövs. Handlingskraft, ledarskap, empati och samverkan är värdeord vi ständigt återkommer till och mod. Michael Wernstedt vet vad han talar om. Med erfarenheter som advokat på världens största advokatbyrå, företagsutbildar i samhällsansvar. Flitigt anlitad talare långt utanför Sveriges gränser för SelfLeaders, bestigit berget Acancagua, 6963 möh och antagit 100 utmaningen – därför äger han heller inte mer än hundra personliga saker (möbler, böcker och köksartiklar undantagna). Långt ifrån riksrådet och friherren Gustaf Kurck som på 1600-talet ägde herrgården vi nu befinner oss på. Ivrigt förespråkade herr Kurck sparsamhet och sträng hushållning med statens tillgångar men levde sällan som han lärde. Det är det många som inte gör idag. Vi behöver alla leva som vi lär. Unga hungrar efter äkta människor.

Initiativet1912 initierade Valfrid Palmgren det första barn och ungdomsbiblioteket och svensk kvinnorörelse vädrade morgonluft. Biblioteken med rätt satsningar är viktiga plattformar för bildning och demokratiutveckling än idag. Vi behöver förena krafter, dela kunskaper, forma mål och samla kapital. Tillsammans kan vi skapa en hållbar planet. I det behövs friska och lyckliga människor, inte strukturer som gör att en efter en faller av pinnen i unga år eller i sitt föräldrarskap. Vi behöver alla verktyg för att kunna ta en aktiv del i det arbetet. Det är det demokrati handlar om. En process, där vi stämmer av att vi verkligen känner till de olika begrepp som används och vilka behov som finns i gruppen. Vilka likheter i synsätt har vi, var befinner vi oss, vari ligger skillnaderna? Hur ser falluckorna ut, missar vi något och vem tar hand om det i så fall? Hur tycker vi egentligen att det fungerar att arbeta så här, check, check, check. Tillsammans sätter vi agendan. Helgen gick inte som på räls, sådana ger gärna en bestående knut i magen. Men det var en helg där vi hela tiden frågade oss vad vi tar med oss vidare, både som grupp och som individ. Att vara omgärdad av så många engagerade människor som när det i processen behövs, turas om att kliva fram eller ta ett steg tillbaka, göra precis det som gör att processen kan fortgå i rätt riktning. Inget som idag kan tas för givet. Särskilt inte när målet är att ingen ska lämnas efter. Med tillförsikt ser jag fram emot var helgens initiativ bär med sig in i valet 2018.

Själv beger jag mig till Skolforum, en mötesplats för skolledare och andra engagerade, stolt medverkar jag som framtidspilot med förändringsverktyget Samtals Coachomaten. Målet är att alla unga i framtiden ska få tillgång till verktyg i skolan för att bidra i arbetet att vända trenden av ungas ohälsa. Det är samma verktyg jag under sommarhalvåret gatukritar direkt på gatan, i allt från utsatta förorter till Almedalen. Att snubbla över Samtals Coachomaten och 15 minuter senare ha tagit sitt första steg för att göra plats för mer av det man behöver i sitt liv är uppenbarligen en härlig känsla. I torsdags var det hotellägaren Per Hellstens tur att prova – hedersmedlem i Rotary Stockholm International. Utanför Hotel Hellsten bestämde han sig för att äntligen ta sig tre dagar i veckan för att skriva den poesibok han längtar efter.

En ung student från Italien bestämde sig för att börja med danspauser för att orka alla timmar framför skärmen, två andra tar tag i fortsatta studier för att komma ifrån låglönefacket, ett barn i vagn får mer tid med mamma eftersom mamman bejakade hennes önskan om mobilfri tid efter dagis för att de istället ska göra saker på riktigt, en annan mamma har hittat tid för sig själv och sin träning. För att att orka, kliver hennes sambo in för att möta hennes behov. Ytterligare en frigör utrymme och tillfällen för kärlek. I Samtals Coachomatens dygnshjul har de lyckats frigöra tid de inte trodde att de hade. Det allra vanligaste önskemålen är mer sömn, mindre skärmaktivitet, mer fysisk aktivitet och mänskliga möten. Det är så viktigt med samtal och berättelser. Gästade gjorde också Per Hellstens syster – Elisabeth Hellsten, bosatt i Brasilien, aktuell med boken ”Utsänd – Arbeta Leva och Älska i krigets mitt”, vilken hon berättade om på Rotary Stockholm International.

Som Rotarian förväntas du leva enligt följande: Är det sant? Är det rättvist mot alla som berörs? Skapar det samförstånd och bättre kamratskap? Är det värdefullt för alla som berörs? Därför gör jag det jag gör. Varför gör du det du gör?

Beställ #SamtalsCoachomaten dit den behövs! Samverka och passa på att lära dig verktyget.

WHO WILL YOU MAKE PEACE WITH 21 SEP?

Oberoende dokumentärfilmaren Jeremy Gilley, grundare av non-profit organisationen Peace One Day 1988, reste till Afghanistan för att bevisa att det går att institutionalisera en årlig världsdag fri från våld, om man bara har den ambitionen. Kampanjen började med att få till stånd avtal om en dags vapenvila för få utföra livräddande arbete, i hittills oåtkomliga områden. Resultatet är en årlig ”Day of global ceasefire and non-violence day”. I september 2001 antog FNs generalförsamling av FN: s medlemsstater enhälligt en resolution om ett globalt fredsavtal – The UN International Day of Peace – Peace Day.

Fredsdagen den 21 september är en möjlighet för FN-organ och icke-statliga organisationer att inom ett globalt sammanhang fokusera på pågående livräddande aktiviteter. Under åren har miljontals människor varit aktiva på fredsdagen i samtliga länder världen över och hundratals organisationer, har i konfliktområden utfört livräddande aktiviteter i annars oåtkomliga områden. Tack vare avtalet har till exempel 4,5 miljoner barn kunnat vaccineras mot polio, som en direkt följd av Jeremys initiativ.

 

Abc Charity ambassadör Danny Saucedo Samtals Coachomaten Lotte Johansson Nytorgsfesten

Who will you make peace with? Abc Charity ambassadören Danny Saucedo i Samtals Coachomaten

I Stockholm firar children empowerment organisationen ABC Charity Peace One Day den 21 september genom att bjuda in fredsverkande samverkanspartners till en fredsstärkande dag Norrsken House. Grundare av ABC Charity, fotograf Filip Cederholms bilder har publicerats i över 100 tidningar, inspirerat företag, artister och ledare världen över att reflektera över hur de kommunicerar och hur de påverkar barn och ungdomar. Mitt eget bidrag under dagen blir Samtals Coachomaten – verktyget jag gatukritar live för ungas hälsa, tillsammans med förbipasserande i anslutning till entrén kl. 11-13.30. Vad vill du göra plats för i ditt liv?

WHO WILL YOU MAKE PEACE WITH
21 SEPTEMBER NORRSKEN HOUSE – Birger Jarlsg. 57 c

 • 07.00-17.30 – (ALL DAY) ABC Charity exhibition + pop-up shop + Peace Sign photo with CISV + Non-violence + SOS Barnbyar***
 • 07.30-08.30 – Jivamukti Yoga for Peace with Fia Garvner Agoo*08.40-09.00 – Opening of Peace day & the ABC Charity story with Filip Cederholm Agoo***
 • 09.00-09.20 – The Power of Giving with Rasmus Adler Wahlberg**
 • 10.00-10.50 – Chasing the Elements – Film screening for Peace with Adam Holm**
 • 11.00-12.00 – The Mindfulness App & DN.VR – VR Meditation***
 • 12.00-13.30 – PEACE LUNCH at Taku-taku***
 • 12.20-12.50 – Minds Unlimited – Mindfulness lunch mediation with Rosario Rojas**
 • 13.00-13.35 – Mind Club – Peace workshop with Daniel Brodecki**
 • 14.00-15.30 – Co-Creating Art for Peace with Katarina Hornsjö**
 • 16.00-17.30 – Norrsken Member Exclusive – Co-creating a Piece of Art for Norrsken with Katarina Hornsjö**

Who will you make peace with? Join the movement! Book your free event

Kungsholmstorgsdag Samtals Coachomaten

Med vind i seglen kan M32 katamaranerna komma upp i 30 knop, ett Formel 1, fast på vatten. Efter deltävlingar i Göteborg, Risör, Helsingfors och Köpenhamn är seglingstävlingen nu i Stockholm. Ett stenkast bort från Norr Mälarstrand, närmare bestämt på Kungsholmstorgsdag hittar ni Samtals Coachomaten. Direkt på plats på Garvaregatan, kritar jag ett verktyg för ungas hälsa.

Det är Thread som dragit igång en folkfest tillsammans med aktörer som Bicycle beat som gör precis som det låter. Dansa dina Chakra i balans, sjung med i allsången, besök Refos hållbara pop-up store, fynda på loppis eller i samband med Catwalken från utförsäljningen på Hantverkargatan 20. På Kungsvalvet bjuds det på fika. Vi börjar kl. 11 och kl. 12 dukar Social Tapas upp långbord på torget för att bjuda in till knytkalas. After Worken kan denna fredag avnjutas i många former, allt från ölprovning till After Sails liveunderhållning. Har du barn kan du istället välja teaterföreställningen Panik på Playan. Min närmaste granne håller rekryterings-event, vad nu det kan vara. Något Samtals Coachomaten – Street Talk metoden för ungas hälsa, kan krita dig in i. Fantastiskt att se att Samtals Coachomaten fungerar i så många olika typer av sammanhang. Mobila Samtals Coachomaten Järvaeckan Fryshuset Almedalsveckan Lotte Johansson
Vad vill du själv ha mer eller mindre av i ditt liv? Samtals Coachomaten

#PlanketSthlm Sveriges största utomhusutställning för fotografi

Lördag 26 augusti kl. 12-19 ställer jag ut analoga bilder på Sveriges största utomhus utställning för fotografi. Inte mindre än 60 amatörfotografer, morgondagens mästare och lika många specialinbjudna fotografer, visar tillsammans med ett antal internationellt erkända fotografer som Gunnar Smoliansky som 1982 var med och startade fotoutställningen på det röda planket i Lilla Mejtens gränd nedanför Vitabergsparken. PLANKET STHLM Stockholm Foto: Lotte Johansson

Den specialcurerade delen som förra året visade verk av fotografer som Lennart Nilsson, Karolina Henke, Carl Bengtsson, Helene Schmitz, Martin Von Krogh och Elisabeth Ohlson Wallin, visar i år fotografer av världsklass som Helena Blomqvist, Anders Petersen, Eva Stackelberg, Joakim och Christer Strömholm. På FB gruppen och via hashtaggen #PlanketSthlm2017 kan du läsa mer om några av de utställande fotograferna. På Instagram kommer du under dagen att kunna ta del av bilder och 60 sekunders intervjuer med fotografer på plats.Planket Sthlm Planket Stockholm Karolina Henke

Christer ”Fjellis” Fjellman, Michael Pettersson, Johan Lindstén, Paul Vestergren, Anders Lönegård och jag arbetar nu för högtryck för att reprisera förra årets succé. Allt ev. överskott går till ABC Charity, det fotografinitierade fotokonstprojektet, där barn hjälper barn i olika länder och 100 procent av pengarna går till de lokala charityprojekten. Kvällen avslutas med en efterfest på Fotografiska.

Planket initierades av fotografen Neil Goldstein inspirerad av utomhusutställningar i Washington Square Park i New York. Tillsammans med Irene Berggren, Lars Hall, Bror Karlsson, Gunnar Smoliansky och Rebecka Tarschys grundades en tradition av utomhus-utställningar på de röda planken som sedan dess har drivits av fotografer. Förra året upplevde runt 3 000 besökare, 140 fotografers verk. Gamla vänner återsågs och nya samarbeten initierades på denna folkfest. Vi ses väl där? Facit nära 6000 besökare under 7 timmar! Folkfestrevivale!

Fotografier Anders Lönegård Planket Sthlm Stockholm Foto: Lotte Johansson

PLANKETSTHLM.se

We are Sthlm med Samtals Coachomaten

I sommar har jag arbetat med att utveckla street talk metoden Samtals Coachomaten. Jag ritar helt enkelt en strategi för ungas hälsa, direkt på gatan med gatukrita, i sanden, på fönster, blackboardrulle eller virtuellt, på platser där unga och de som arbetar med unga redan finns, utifrån rådande förutsättningar. Samtals Coachomaten Propaganda We are Sthlm Kulturfestivalen Stockholm Fryshuset

Utgångspunkten är förändringsverktyget ”Du Bestämmer”, en validerad hälsovägledning som tar fasta på ungas egna upplevelser av vad hälsa är och vad de kan göra för att förbättra den. Utvecklad i process med ungdomar, elevhälsovårdspersonal och ledande personer inom folkhälsa. Som en av de få utbildade i metoden, har jag arbetat med den på högstadium och gymnasium med bra resultat. Nu har jag valt att lyfta ut några av förändringsverktygen och omformat till ett format som fångar ungas intresse på öppna platser. Syftet är att ge unga en chans att ventilera livsstilsrelaterade frågor, samtidigt som de ges ett konkret verktyg de annars inte skulle få tillgång till. I Samtals Coachomaten kan de direkt identifiera sig i andras utmaningar och lösningar, för att sedan lägga till egna.

Kista Samtals Coachomaten med gatukrita Ungas hälsa Lotte Johansson

Mobila Samtals Coachomaten Järvaeckan Fryshuset Almedalsveckan Lotte JohanssonUnder Järvaveckan lyckades jag under första perioden få en plats mitt emot politikerscenen. För första gången provade jag street talk metoden live. Den attraherade direkt. Fryshusets projektledare för Järvaveckans debattprogram på stora scen, var snabbast på bollen. Skickade raskt sina ungdomar att prova. När  de såg hur väl Samtals Coachomaten fungerade, bjöd de in mig till Fryshusets arena i andra perioden. En period som snabbt fylldes av aktiviteter som basket, fotboll och dans. Rektorn från Fryshusets grundskola i Husby var nästa att bjuda in – till Fryshusets sommarverksamhet på Kista torg en gång i veckan. En lyckad kombination av öppen drop in livstilscoachning och aktivitet, tack vare Bonnier Hoops och Järvabasket som var lika snabba på bollen. Ett samarbete som även genererade i coaching av sommarjobbarna. När Bruno Silva, frilansande basketcoach gästade Bonnier Hoops med Lilla Sportspegeln, gillade han vad han såg och bjöd in mig till ungdomsfestivalen We are Sthlm. Det är precis så här det är tänkt att Samtals Coachomaten ska fungera. Ta plats där det behövs, fångas upp av de som har unga med behov, nätverken och/eller av unga själva om byråkratiska bromsklossar skulle slå till. Det är det här som är Samtals Coachomatens främsta styrka, att snabbt kunna vara på plats och ramla in i unga och föräldrars vardag.
Mobila Samtals Coachomaten Almedalsveckan 2017 Almedalen

Jag har tidigare arbetat med drive in idrott för unga tillsammans med Korpen, det fanns alltid ett behov av coachning för att få med dom som inte hittar eller vågar sig in i fysisk aktivitet i grupp. Kombinationen öppen coachning – gruppaktivitet på öppna platser, där många redan passerar/vistas, leder omgående till uppskattade samtal om och med unga, föräldrar och de som arbetar med unga. Samtidigt får de direkt tillgång till ett förändringsverktyg för att ta tag i livstilsrelaterade utmaningar som för lite sömn, stress, ingen frukost, ensamhet och/eller för mycket stillasittande med till exempel mobilen. Här får de möjlighet att direkt bli en del i en gruppaktivitet. Något som förstås gör det extra enkelt att komma till skott med någon av sina utmaningar – och med det en omedelbar respons. Just det dataspelen levererar idag. Här är ledarnas uppgift att nya ska känna sig extra välkomna, snabbt få ta del av övningar på rätt nivå som gör att man utvecklas istället för att bli sittande med känslan att det nog ändå inte var ens grej.

Andra kommer för den fysiska aktiviteten skull, blir nyfikna på vad jag gör och får på så sätt tillgång till en strategi som kan hjälpa de både gällande skolarbete, idrottande eller vilken aktivitet det nu handlar om. Utvecklande för såväl de som deltar i aktiviteter, sommarjobbande ungdomar, nya och gamla idrottsledare som kanske inte tänkt så långt eller glömt. Vi behöver alla en mentor. För de som redan är duktiga på just den aktiviteten ligger träningen i att delge andra sin kunskap utifrån ett coachande förhållningssätt. Moroten är goda referenser och gästade förebilder som ligger på en högre nivå – polisen, brandkåren, lokala laget, ja det kan vara vilken organisation eller vilket företag som helst egentligen som vill bidra till att utveckla ungas hälsa och samtidigt se lite längre än till sin egen bubbla av välmående om man nu fortsatt tillhör den kategorin, för det är inte bara unga som drabbas av ohälsa. En annan uppskattad aktivitet var när kyrkan och moskén basketbattlade mot varandra, samtidigt från pausplats bjöds unga och vi som jobbade på lunch och dryck, medan Bonniers bokhylla, inspirerade till soft läsning i de sköna myskuddarna, istället för att fastna i mobilen.SamtalsCoachomaten Järva Bonnier Hoops Fryshuset BK Järva

Fler önskar nu en fortsättning även av Samtals Coachomaten. För att kunna fortsätta bidra till att vända trenden av ungas ohälsa kommer jag förutom att poppa upp på olika ungdoms relaterade event och på återkommande tider arbeta med aktörer som Fryshuset och Learnox digitala kunskapsplattform (som arbetar med hemmasittarna, uppskattningsvis 10 000 som slutat gå till skolan). I Internetstiftelsens lokaler GoTo10, i Sthlm New Creative kvarteret vid Hammarbykaj, utvecklar jag en plattform för uppföljning samt en lättmanövrerad mobil podcast inklusive webbutbildningSamtalsCoachomaten Nobelberget

Samtals Coachomaten ska utvecklas till en universell, affärsmässig modell, för att både de som har medel och de som inte har det, ska få tillgång till verktyg de behöver, för att utvecklas till välmående individer. Ser du en ingång till samarbete eller vill ingå i adviceryboard, kontakta mig omgående.

Vill du bidra till att hålla Samtals Coachomaten igång till finansiering är på plats, boka mig, swoppa eller swishar 070 798 44 29